Bluespot kort

Blue spot-kortlægning – Klimatilpasning.dk

Blue spot-kortlægning

25. jan. 2023 — Bluespot er et screeningsredskab, der viser hvilke lavninger i terrænet, der vil fyldes med vand ved en given mængde nedbør. Bluespot tager ikke …

Hydrologisk Højdemodel – Bluespot – Dataforsyningen

Dataforsyningen

Disse er nogle af de vigtigste risikofaktorer ifht oversvømmelse ved skybrud. Det lille kort viser både bluespots og nedløbsriste i området omkring adressen.

Her er det SÅ let.

Oversvømmelse og skybrud – Tjek risikoen for din adresse

BLUESPOT KORT. Bluespot kortet er en risikoscreening for, hvor der er størst risiko for våde eller oversvømmede områder i forbindelse med kraftige …

Indtast adresse og se risikoen for oversvømmelse ved regn eller skybrud, se også resten af Danmark på vores kort.

Bilag D

Lavningskortet er også kendt som Blue Spot kort, og viser lavninger i terrænet fyldt med vand ved forskellige nedbørsmængder.

Kort – Frederikssund Kommune

res hvor vandet samles i lavninger (bluespots) og hvorledes vandet strømmer … Kartografisk version: Det kartografiske bluespots kort leveres som GEOTIFF i.

Klimatilpasningskortlægning.

OVERSVØMMELSESKORTLÆG…

27. feb. 2020 — Bluespot. Ud over skybrudskortet fra COWI har Naturstyrelsen også stillet et oversvømmelseskort til rådighed. Naturstyrelsens Bluespot kort …

Beskrivelse af Bluespot.pdf – Fredericia Kommune – Yumpu

29. aug. 2013 — Fredericia Kommune. Bluespot. NOTAT. Udarbejdet i forbindelse med Bluespotkort. Projektleder. Peter Duus-Nielsen. Udarbejdet af Michael Juul …

Kortlag og GIS-værktøjer

Beskrivelse af Bluespot.pdf – Fredericia Kommune

Bluespot, havspejlsstigninger, grundvand, befæstelsesgrad, hydraulisk ledningsevne, terrænkort, … To MiljøGIS kort over jordbund/jordbundstyper:

Beskrivelse af Bluespot.pdf – Fredericia Kommune

Kortlag og GIS-værktøjer

Keywords: bluespot kort